رویدادها

تقدیرنامه

تقدیر از هیلاویس بعنوان شرکت دانش بنیان صنعتی برتر استان مرکزی در آذر 96

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی ایران

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی ایران

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال ...