رویدادها

نخستین کندانسور سطحی تیتانیومی در پتروشیمی بندرامام ساخته شد.

شانا_ گروه پتروشیمی: برای اولین بار در کشور دو دستگاه کندانسور سطحی تیتانیومی به کوشش متخصصان داخلی طراحی و ساخته و در شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام نصب شد. به گزارش شانا، همزمان با روند رو به رشد خودکفایی و به منظور قطع وابستگی به کشورهای خارجی برای اولین بار در ...